MENU

Forum Inwestycyjne Europy Środkowej w Londynie

June 13, 2018 • LONDYN, NEWS, UK

Przedstawiciele świata polityki i biznesu wzięli udział w drugiej edycji Forum Inwestycyjnego w Londynie, przygotowanego z inicjatywy Ambasady RP w Londynie razem z ambasadami 10 innych krajów Europy Środkowej. Tematem tegorocznego Forum była inwestycja w innowacje w regionie środkowoeuropejskim.

Wiceministrowie, szefowie agencji handlowych, inwestorzy, przedsiębiorcy, analitycy i eksperci ds. inwestycji wzięli udział w czterech debatach ukazujących atrakcyjność inwestycyjną regionu Europy Środkowej, jego zasobów, innowacyjności, a także otwartości na zagraniczne inwestycje.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży wziął udział w sesji poświęconej ukazaniu wsparcia jakiego dla zagranicznych inwestorów udzielają władze publiczne w krajach regionu.

– Zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest łatwym zadaniem. Dlatego polski rząd wdrożył nowe rozwiązania prawne sprzyjające napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jego celem jest stworzenie korzystnych warunków inwestycyjnych dzięki spójności inwestycyjnej i ujednoliconej strefie ekonomicznej opartej na wiedzy i umiejętnościach – powiedział wiceminister Chorąży podczas swojego przemówienia.

– Aby ułatwić inwestycje w Polsce, próbujemy również realizować podejście zakładające kompleksową obsługę, w ramach którego możemy rozwiązać wszystkie problemy potencjalnych inwestorów, a także wesprzeć firmy, kiedy zainwestują już one w naszym kraju – dodał wiceminister, zapewniając też, że Polska czyni starania, aby zmniejszyć biurokrację poprzez inicjatywy redukujące ilość potrzebnych do spełnienia przez inwestorów kryteriów.

Pozostałe panele poświęcone były kwestiom inwestycji infrastrukturalnych w regionie, a także ukazaniu nowoczesnych, innowacyjnych firm z Europy Środkowej, będących reprezentantami całych, dynamicznie rozwijających się branż.

II Forum Inwestycyjne zbiegło się z niedawną publikacją raportu fDi Intelligence, pionu analitycznego brytyjskiego dziennika „Financial Times”, w którym Polska z kwotą 14,8 mld dolarów zajęła w zeszłym roku trzecie miejsce pod względem wielkości pozyskanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – tuż za Wielką Brytanią i Rosją.

W swoim przemówieniu otwierającym Forum, Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki nawiązał do pomyślnych wyników gospodarczych Europy Środkowej. – Od kiedy w 1989 roku rozpoczęły się przemiany polityczne i gospodarcze, udaje nam się przyciągać wielu inwestorów do naszego regionu. Dzisiejsza Europa Środkowa jest na dobrej drodze do stania się globalnym centrum innowacji, a więzy między naszymi krajami są coraz mocniejsze – powiedział Ambasador, wskazując na niskie bezrobocie, inflację i atrakcyjne położenie: dostęp do Morza Śródziemnego i Czarnego, jako czynniki sprzyjające przyciąganiu inwestorów do regionu Europy Środkowej.

Organizatorami tegorocznego Forum Inwestycyjnego były Ambasady Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii we współpracy z firmą prawniczą Mayer Brown.

© Polishchannel.uk 2018
Photo credit: Ambasada RP w Londynie

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

UA-64106223-1