MENU

Mutyzm: Dlaczego dziecko nie mówi w szkole?

June 19, 2015 • DLA DZIECI, NEWS

Gadatliwe w domu, milczek w szkole. Wiele dzieci odmawia komunikacji werbalnej w szkole lub przedszkolu. Mamy do czynienia wówczas ze zjawiskiem zwanym mutyzmem. Problem bardzo często występuje w rodzinach dwujęzycznych lub gdy rodzina mieszka za granicą.

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie wieku dziecięcego o podłożu lękowym. Jego specyfika polega na niemożności mówienia w niektórych sytuacjach społecznych. W innych sytuacjach dziecko jest w stanie mówić w sposób adekwatny do swojego wieku. Obecnie króluje pogląd, że dziecko rodzi się z predyspozycjami lękowymi, wynikającymi z podatności układu nerwowego. Stają się one bardziej zauważalne dopiero w wieku kilku lat w towarzystwie jakichś ważnych wydarzeń, które mają miejsce w życiu dziecka, np. pójście do przedszkola (Black i Uhde, 1995) – podaje serwis www.mutyzmportal.pl.

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 kryteria diagnostyczne mutyzmu selektywnego F 94.0 są następujące:
1. Ekspresja i rozumienie języka przez dziecko w granicach dwóch odchyleń standardowych.
2. Możliwa jest do potwierdzenia niemożność mówienia w specyficznych sytuacjach, w których od dziecka mówienie
jest oczekiwane, pomimo mówienia w innych sytuacjach.
3. Czas trwania wybiórczego mutyzmu przekracza 4 tygodnie.
4. Zaburzenia nie wyjaśnia brak znajomości języka mówionego wymaganego w sytuacjach społecznych, w których
występuje niemożność mówienia.

Przyczyny mutyzmu

Gdy dziecko nie mówi, można podejrzewać wady w budowie anatomicznej aparatu mowy – krtani, podniebienia, jamy ustnej, języka, szczęk. Także uszkodzenie ośrodków nerwowych w mózgu, które odpowiadają za mowę, może być przyczyną tego zaburzenia. W takich sytuacjach diagnozuje się mutyzm organiczny – informuje serwis www.poradnikzdrowie.pl.

Jednak znacznie częściej ograniczenie mowy lub jej brak ma podłoże psychiczne – jest to mutyzm funkcjonalny. Wówczas wśród jego przyczyn wymienia się:

  • błędy wychowawcze (np. nadmiar zakazów);
  • patologie rodzinne (alkoholizm, przemoc domowa – znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dzieckiem), które są przyczyną bolesnych przeżyć, traumy;
  • nowe sytuacje, które mogą wywoływać stres (np. pójście do przedszkola, szkoły);
  • wychowywanie się dziecka w rodzinie dwujęzycznej. Wówczas mutyzm może wynikać z braku znajomości języka lub dyskomfortu związanego z posługiwaniem się danym językiem;

Leczenie mutyzmu

W terapii dzieci cierpiących na mutyzm najważniejsze jest zwiększenie poczucia własnej wartości małego pacjenta i – co oczywiste – pokonanie lęku przed mówieniem przez dodanie mu odwagi i śmiałości. Zdaniem V. Axline terapia, którą autorka przedstawia w swojej książce „Play Therapy”, musi mieć charakter niedyrektywny. Jej podstawowymi – jak czytamy w serwisie www.dziecirisna.pl – zasadami są: brak komentarza i wartościowania zachowań dziecka, budowanie samoakceptacji i samoświadomości, obdarzanie dziecka życzliwą uwagą, bezwzględna akceptacja dziecka przez terapeutę. Zaczynając najczęściej od liczenia, zachęca się dzieci do coraz bardziej rozbudowanych wypowiedzi.

 © Polishchannel.uk 2015

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

UA-64106223-1