MENU

Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie w Londynie

February 19, 2018 • LONDYN, NEWS, UK

Wielka Brytania i Polska w okresie przemian w Europie: Razem czy osobno? Pod takim hasłem rozpoczyna się w stolicy Wielkiej Brytanii Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie.

Celem dwudniowego Forum jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, które są szeroko reprezentowane głównie przez podmioty pozarządowe z obu krajów, oraz wzmocnienie rozbudowanego partnerstwa między naszymi krajami.

Pielęgnowanie polsko-brytyjskich kontaktów ma dziś szczególne znaczenie. Inicjatywa Forum, która skierowana jest na budowanie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi, cieszy się pełnym poparciem obu rządów. Jest ona następstwem porozumienia premierów rządów obu państw zawartego w listopadzie 2016 roku w celu uzupełnienia dorocznych polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

“Pierwsza edycja Forum, zorganizowana w Warszawie w 2017 roku, cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w tegorocznej edycji, która odbędzie się w historycznych rezydencjach Mansion House i Lancaster House, przewidziano dwukrotnie większą liczbę uczestników” – można przeczytać w komunikacie Ambasady RP w Londynie.

“Do udziału w Forum zaproszono 250 osób mających silne powiązania polsko-brytyjskie i reprezentujących różne środowiska, w tym biznes, naukę, ośrodki analityczno-doradcze, politykę i kulturę, środki masowego przekazu i Polonię brytyjską” – podkreślają organizatorzy.
Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach poświęconych sprawom zagranicznym, historii, migracji, handlowi globalnemu, nowym technologiom i zaangażowaniu społeczeństw obywatelskich.

Forum zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w której debata ta odbyła się po raz pierwszy 9 marca 2017 roku.

Forum będzie organizowane raz do roku, naprzemiennie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Photo credit: Facebook/Polish Embassy London
© Polishchannel.uk 2018

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

UA-64106223-1