MENU

Jubileusz 60-lecia Tygodnia Polskiego

June 8, 2019 • ANGLIA, LONDYN, NEWS, UK

„Tydzień Polski”, najpopularniejsze pismo informacyjne emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, kontynuacji byłego organu Rządu RP na Uchodźstwie, „Dziennika Polskiego” w tym roku obchodzi 60 lat swojego istnienia. Z tej okazji w piątek, 7 czerwca 2019 roku w Ambasadzie RP w Londynie odbył się wieczór poświęcony temu tytułowi.

Podczas wydarzenia z prelekcją o „Tygodniu Polskim” będącym panoramą emigracji wystąpił redaktor naczelny Jarosław Koźmiński. Wręczono też objęte patronatem Senator RP Anny Marii Anders, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego, honorowe tytuły „Człowieka/Instytucji Roku” oraz honorowe Nagrody „Tygodnia Polskiego”, a także medale dla przedstawicieli Polonii przekazane przez Jana Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, oraz pióra z podziękowaniami dla Ambasadora RP w Londynie Arkadego Rzegockiego, Konsula Generalnego RP w Londynie Mateusz Stąsieka oraz redaktora Koźmińskiego przekazane przez poseł Joannę Fabisiak.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. senator Anders, Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jan Kasprzyk, Andrzej Melak, Prezes Komitetu Katyńskiego, Aleksandra Podhorodecka, Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej, redakcja „Tygodnia Polskiego” oraz przedstawiciele organizacji polonijnych.

– Przypadająca na 2019 rok rocznica 60-lecia „Tygodnia Polskiego” to szczególnie ważne święto dla polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Jest ono znakomitą okazją do przypomnienia dorobku piśmiennictwa emigracji niezłomnej, z którego nieustannie warto czerpać inspiracje oraz uczynić trwały element opowieści o dziejach polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich i jej wkładu we współczesną historię niepodległej Rzeczpospolitej – powiedział ambasador Rzegocki.

 „Tydzień Polski” stanowi kontynuację najlepszych tradycji zapoczątkowanych w lipcu 1940 roku, kiedy to po inauguracyjnym posiedzeniu rządu na uchodźstwie wydano pierwszy numer „Dziennika Polskiego”, przekształconego później w najpopularniejsze pismo informacyjne polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” – dodał ambasador.

 Polska Fundacja Kulturalna od pokoleń przyczynia się do wzmacniania wspólnotowej tożsamości Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a „Tydzień Polski” już od 60 lat stanowi żywy łącznik między emigracją niezłomną a pokoleniem Polaków, którzy osiedli na Wyspach zaraz po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, stając się współczesną kroniką życia polskiej emigracji w UK oraz wielkim wsparciem dla niej. Dla starszych Polaków „Tydzień Polski” jest niezastąpionym źródłem informacji o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie, a dla młodszych stanowi godny naśladowania wzór dla kształtowania życia polonijnego zgodnie z duchem pięknych, emigracyjnych tradycji – powiedział ambasador Rzegocki.

– Przekonany o wyjątkowym znaczeniu „Tygodnia Polskiego” w kształtowaniu dziejów polskiej wspólnoty żyjącej w Zjednoczonym Królestwie, pragnę pogratulować wszystkim tworzącym ten wyjątkowy tygodnik i życzyć dalszych sukcesów – dodał ambasador.

Obchody jubileuszu zakończyły się koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu pianisty Łukasza Krupińskiego z Royal College of Music w Londynie oraz uroczystą kolacją.

 

© Polishchannel.uk 2019

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

UA-64106223-1